miércoles, junio 14, 2006

Ara sí que sí

Copie i pegue.
Conselleria de cultura, educació i esport
Direcció General de Personal Docent

LOPEZ CATALAN, CELESTINO JORGE
Accés / Acceso: LLIURE
Cos / Cuerpo: PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI
Especialitat / Especialidad: PROCESSOS I MITJANS DE COMUNICACIÓ
Prova de Castellà / Prueba de Castellano: Exempt
Prova de Valencià / Prueba de Valenciano: Apte
Situació / Situación: Admés

LLOC D'EXAMEN / LUGAR DE EXAMEN:
Tribunal / Tribunal: V1
Província / Provincia: València
Centre / Centro: INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA NUM. 2
Adreça / Dirección: CL ENRIC VALOR S/N
Localitat / Localidad: PATERNA
Convocatòria / Convocatoria: 26/06/2006 10:00 h.
Ara sí estic NERVIÒS!

1 comentario:

Anónimo dijo...

Molta sort bonico!
Chiara